Close

Download hier alles wat u moet weten over EMS.

Copyright © 2017 - Tyneso NV - All rights reserved 

Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS)

Gebruikers willen overal en altijd op een eenvoudige manier bij hun applicaties en data kunnen. Daarbij wordt er steeds mobieler gewerkt en veranderen de wensen van de gebruiker. Er worden steeds meer begrippen gebruikt, zoals BYOD (Bring your own Device) en CYOD (Choose your own Device). Met het nieuwe werken wordt het beheer er echter niet eenvoudiger op. Tyneso biedt een volledige suite aan producten aan om een oplossing te bieden voor de verschillende uitdagingen rondom mobility.